Araştırma/Bitirme Projeleri (ABP)


DUYURU:

2019 – 2020 Bahar Dönemi Bitirme Projesi Tez Teslimi Hakkında

2019 – 2020 Bahar Dönemi Araştırma ve Bitirme Projeleri Tercihleri Hakkında

2019 – 2020 Güz Dönemi Bitirme Projesi Tez Teslimi Hakkında

2018 – 2019 Bahar Dönemi Bitirme Projesi Tez Teslimi Hakkında

2018 – 2019 Güz Dönemi Bitirme Projesi Tez Teslimi Hakkında

2018 – 2019 Güz Dönemi Bitirme Projesine Kayıtlanacak Öğrencilerin Dikkatine

2018 – 2019 Güz Dönemi Araştırma Projesine Kayıtlanacak Öğrencilerin Dikkatine

2017 – 2018 Bahar Dönemi Düzeltme İstenilen Bitirme Projeleri Hakkında

2017 – 2018 Bahar Dönemi Bitirme Projesi Tez Teslimi Hakkında

2017 – 2018 Bahar Döneminde Teslim Edilmesi Beklenilen Bitirme Projelerinin Bilgileri


İÇERİK


ABP (Araştırma/Bitirme Projeleri) Nedir?

DEÜ Makina Mühendisliği Bölümünde 7. yarıyılda kayıtlanan “MAK4099 Araştırma Projesi” ile 8. yarıyılda kayıtlanan “MAK4098 Bitirme Projesi” dersleri 2017-2018 Güz yarıyılından itibaren iki dönemi kapsayan tasarım/imalat projeleri olarak yürütülecektir.

Araştırma/Bitirme Projeleri (ABP) öğrenci grupları (bireysel ABP verilmeyecektir ) tarafından gerçekleştirilecek olup danışman öğretim üye/üyeleri tarafından yıl boyu izlenerek, konuyla ilgili uzman öğretim üyelerinden oluşan bir jüri tarafından nihai proje çıktıları ikinci yarıyıl sonunda değerlendirilecektir. Daha önce araştırma projesi alıp 2017-2018 Güz yarıyılında bitirme projesine kayıtlanacak öğrenciler için özel durum Uygulama Esaslarında açıklanmıştır.

Detaylı bilgi edinmek isteyen öğrencilerimiz bu sayfadaki ilgili bölümleri, dökümanları ve formları dikkatli bir şekilde okumalıdır. Sorularınızı makina@deu.edu.tr adresinden iletebilirsiniz.


ABP’nin AMACI

Belirli gereksinimleri karşılayacak bir sistemin, sürecin, makinanın, cihazın, tesisatın veya ürünün tasarlanması; yapılabilirlik, ekonomiklik, çevre sorunları, etik, sağlık, güvenlik, ulusal ve/veya uluslararası standartlar vb. gibi gerçekçi kısıtlar ve koşulları dikkate alarak, tasarım yöntemlerinin uygulanması amaçlanmaktadır.


DERSE KAYITLANMA KOŞULLARI


SÜREÇ

Araştırma/Bitirme Projesi (ABP) işleyişi detaylı olarak Akış Planınında ve Uygulama Esaslarında açıklanmıştır. Basit olarak süreç şu şekildedir:


PROJE TESLİMİ

Bitirme Projesi Bitirme Projesi Yazım Kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır. Bitirme projesi yazım kuralları 2 Mayıs 2018 tarihinde güncellenmiştir.

  1. Bitirme projesi “PDF” formatında, proje özetini ise MS Word “docx” formatında abpmakina@deu.edu.tr mail adresine göndereceklerdir. Projenin formata uygun olarak hazırlanmış ciltlenmemiş bir (1) nüshası ve posteri ile birlikte, öğrenciler ve danışman tarafından doldurulup imzalanmış Proje Teslim ve Kontrol Formunu (Form ABP-3), ilgili yarıyılın son günü mesai bitimine kadar ABP Komisyonu’na teslim edilir. (Poster boyutu A0 olacaktır.)
  2. Yarıyılın son ders haftasına kadar tamamlanamayacak projeler için, Ek Süre Talep Formu (Form ABP-5) doldurularak yarıyılın son günü mesai bitimine kadar ABP Komisyonu’na teslim edilir.

Teslim tarihleri ve diğer detaylar proje teslim dönemlerinde web sitesi üzerinden ilan edilecektir… 


FORMLAR ve DÖKÜMANLAR
Öğrenciyle ilgili Formlar:

Öğretim Üyeleri için Değerlendirme Formları:

Dökümanlar:


Hızlı Erişim

Debis Girişi

Kullanıcı: @
Şifre:

 

DEBİS Öğrenci Şifre Değiştirme Arabirimi

DEBİS Personel Şifre Değiştirme için Kampüs Bilgi İşlem birimine gitmeniz gerekmektedir.

Genel Arama