Stajlar


GÜNCEL DUYURULAR


İkinci yarıyılı sonunda yapılan atölye eğitimini tamamlayan öğrenciler, çeşitli sanayi kurum ve kuruluşlarında bilgi ve görgülerini arttırmak üzere yapacakları zorunlu stajlar, dördüncü yarıyıl sonunda TEMEL STAJ, altıncı yarıyıl sonunda ise MESLEK STAJI olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. 


TEMEL STAJ

Makina Mühendisliği alanındaki üretim yöntemlerinin inceleneceği 5 hafta süreli staj türüdür. Talaşlı imalat ve döküm bölümlerinden oluşur. Bu staj kapsamında öğrenciler; Talaşlı imalat yöntemleri ve döküm yöntemleri ile bu yöntemlerde kullanılan üretim araçları ve bu araçların çalışma prensiplerini inceleyerek üretilen parçalar bazında incelemelerini yapacaklardır. Bu staj içerikleri ile ilgili detaylı bilgiler TEMEL STAJ sunusundan edinilebilir.

Firmaların kapsam alanına girmeyen üretim yöntemleri farklı firmalarda yapılabilir. Örneğin döküm ve talaşlı imalat bölümleri farklı firmalarda yapılabilir. Bu durumda staj, talaşlı imalat üç, döküm iki hafta olacak şekilde düzenlenmelidir.

Staj yapan öğrenciler firmadan teknik resim talep edemedikleri takdirde aşağıdaki teknik resim formatına uygun olarak form ve konum toleranslarını içerecek şekilde endüstriden bulacakları bir parçanın teknik resmini staj defteri üzerine yapacaklardır. Teknik resim örneğine buradan ulaşabilirsiniz.


MESLEK STAJI

Meslek stajı, üretim yönetimini kapsayan 5 hafta süreli bir staj türüdür. Bu staj kapsamında öğrenciler; bir ürünün, hammadde temininden başlayarak mamul madde haline gelene kadarki evrelerini inceleyeceklerdir. Ayrıca kurum veya kuruluşun ticari anlayışı incelenecek konular arasındadır. Bu staj içerikleri ile ilgili detaylı bilgiler MESLEK STAJI sunusundan edinilebilir.


STAJ BAŞVURUSU

1. Firmalar

Staj yapılacak firmalar öğrenciler tarafından belirlenir. Fırma listesine ulaşmak için tıklayınız.

Belirlenen firma, bölümümüz öğrencilerince daha önce staj yapılmış ve onaylanmış firmalar arasında değilse, Staj komisyonu üyelerinden onay alınmak koşulu ile ilgili firmada staj yapılabilir. ( Onay için, firma faaliyet alanının staj içeriklerine uygunluğu, üretim araçları hakkında bilgi, çalışanlar v.b. bilgiler gereklidir.)

2. Başvuru Tarihi

Staj başvuruları, yaz döneminde yapılacak stajlar için, firmaların staj başvurularını değerlendirdiği tarihler esas alınarak yapılır. Bu nedenle ilgili firmanın staj takvimi bilinmelidir.

3. Başvuru Biçimi

Staj başvuruları ilgili firmaya yazılacak Temel Staj Başvuru Dilekçesi veya Meslek Stajı Başvuru Dilekçesi ile gerçekleştirilir. Bazı firmalar öğrencilerden zorunlu staj belgesi adı altında belgeler istemektedir. Bölümümüzün bu şekilde düzenlediği bir belge yoktur. Ancak firmalara yapılacak yazılı başvurularda danışman onayı alındığında ayrıca bu belgeye gerek yoktur. Bu nedenle tüm başvurularda danışman onayı alınmalıdır.

Firmalar, öğrencinin başvuru dilekçesine kendi başlıklı kağıtları ile yanıt verebilirler yada dilekçeye not düşerek öğrenci için belirledikleri staj takvimini bildirebilirler.


STAJA BAŞLAMA

Staj yapacakları firmadan aldıkları onayı Bölüm Öğrenci İşlerine (staj komisyonu dosyasına konulmak üzere ) sunan öğrenciler sırası ile aşağıdaki işlemleri yaparak staj yerlerine gidebilirler.

1. Kitap satış bürosundan Makina Mühendisliği Bölümü öğrencileri için düzenlenmiş STAJ DEFTERİ satın alınır.

2. Bu defter ön yüzü ve içerisinde sabit olan Fotoğraflı sayfa ve ayrıca ek olarak dekanlığın web sitesinde indirilen staj sicil formu ve staj başvuru ve kabul formunda ilgili kısımlar doldurularak fotoğraflar yapıştırılır. Akademik danışman ve Dışdanışman tarafından ilgili kısımlar onaylanır. (Herbir staj için- her bir işyeri için tek birer form kullanılacaktır)

3. Defter ve fotoğraflı formlar Bölüm Öğrenci işleri sekreterliğince mühürlendikten sonra; staj komisyonu başkanınca onaylanır ve dekanlığa gönderilir. Staj yapılacak firmaya bu belgeler ile gidilir. (Danışman onayı yapılmamış ilgili kısımlar doldurulmamış defterlerin dolayısı ile stajın kabulü yapılamaz)


STAJ SÜRESİNCE YAPILACAK İŞLEMLER

Her öğrenci staj sırasında, stajla ilgili çalışmaları, belirlenen kurallar doğrultusunda (her gün neler yaptığını ve nasıl yapıldığını tarihi ile kaydederek) bir STAJ DEFTERİ’ne kaydedecektir. Defterin her sayfası ilgili bölüm sorumlusunca kaşe ve imza ile onaylanacaktır.


STAJ SONU İŞLEMLERİ

Her iki staj sonunda, staj defteri firma staj sorumlularınca onaylanmış olmalıdır. Eğer staj çalışmaları birden fazla firmada yapılmışsa, defterdeki ilgili yerler (1. işletme, 2. işletme) firma mühür veya kaşesi ile yetkili kişi tarafından onaylanmış olmalıdır. Ayrıca İlgili kısımlardaki çalışmalar tarihlerine göre yapılan çalışmalar kısmına yazılmalıdır.

Defter ekinde verilen ve firmaların stajyer öğrenciler ile ilgili geri bildirimlerini içeren Sicil Formu (her bir firma için) aynı şekilde firma tarafından doldurulup onaylanacak ve staj bitiminde bölüm adresine postalanacak yada kapalı zarf içerisinde öğrenciye teslim edilebilecektir.


DEFTER TESLİMİ

Öğrenci, staj süresinin bitimini takip eden öğretim yarıyılının ilk otuz (30) gününe kadar, verilen programa uygun ve günlük olarak doldurulan staj defterini, defterin her sayfasını çalıştığı işyeri yetkilisine onaylattıktan sonra, Bölüm Staj Komisyonu’na teslim eder. İlgili staj komisyonu üyesi gerekli kontrol ve mülakatlar için öğrencileri panodan bilgilendirir.


DEĞERLENDİRME

Her iki stajın tamamlanmasından sonra gerekli evraklar, staj komisyonu başkanı tarafından Dekanlık Öğrenci işlerine teslim edilir.

Bu bilgiler öğrenci işleri tarafından öğrencinin dosyasına işlenir. (Öğrenciler bilgisayar ortamında dosyasından sonucu görebilir)


SIKÇA SORULAN SORULAR

Yukarıda açıklanan bilgiler doğrultusunda sıkça sorulan sorular ve cevapları aşağıda belirtilmiştir.

 1. Stajımın bölümlerini farklı işletmelerde yapabilir miyim?

Toplam beş haftalık stajın 3+2 şeklindeki bölümleri farklı işletmelerde yapılabilir. Bu durumda her bir işletme için onay alınmalı ve staj sonunda, her iki işletmeden onay ve staj Sicil belgesi alınmalıdır. Bu durumdaki öğrenciler staj yerine gitmeden önce iki adet fotoğraflı ve onaylı sicil belgesi oluşturmalıdırlar.

 1. Staj yapılacak firmalar için mutlaka onay almam gerekiyor mu?

Her firma için gerekmiyor. Bölümümüz “staj firması veri tabanı”nda olmayan firmalar için staj komisyonundan onay alınmalıdır.

Onay için firmayı tanıtıcı belgeler (firmadan alınmış; faaliyet alanı, üretim araçları hakkında bilgileri içeren broşür vb.) ile başvurulmalıdır.

 1. Staj yeri seçerken nelere dikkat etmeliyim?

Staj yapılacak işletmeler temel staj için talaşlı imalat yapan (torna, freze, matkap, planya, CNC gibi üretim araçları bulunan) firmalar arasından seçilmelidir. Bu firmaların bünyesinde çalışan makine mühendis(ler)i olmalıdır. Meslek stajı için ise üretim yönetimine ilişkin bir staj olduğundan büyük ölçekli firmalarda yapılması önerilir.

 1. Stajımı yapabilmem için öğrenci olduğuma ilişkin belge istediklerinde ne yapmalıyım?

Staj yapılacak firmaya yazılacak başvuru dilekçesi, Öğrencinin danışmanınca onaylandığında bu dilekçe istenilen belge yerine geçmektedir.

 1. Staj Defterini doldururken teknik çizimler nasıl olmalıdır?

Deftere yapılan çizimler, staj sırasında yapılmalı ve işletmenin ürünlerine ait parçaların çizimleri olmalıdır. Bu çizimler standart çizim kurallarına uygun olmalıdır. Görünüş, kesit, ölçülendirme, yüzey kalite ve tolerans gibi verileri içermelidir.

Çizimler deftere yapıştırılmamalıdır. Eğer Bilgisayar destekli çizim yapılmışsa bu çizimler ayrı bir dosyada sunulmalıdır. Staj döneminde işyerinde yapılmayan iş parçasının resimleri (rastgele resimler) defterlerde olmamalıdır

 1. Staj yaptığım firma detaylı çizimlere izin vermiyor. Bu durumda ne yapmalıyım?

Firma çizim detaylarına ( Ölçü, tolerans, Yüzey kalite, vs) izin vermeyebilir. Bu durumda çizim üzerinde ölçü değerleri yazılmadan ve yüzey kalite işaretleri de genel işaret olarak belirtilebilir. Eğer firma gizlilik nedeniyle ürünlere ilişkin öğrencilerin çizdikleri teknik çizimleri kesinlikle vermiyorsa bu durumda çizimlerin firma tarafından saklandığı ve çizimlere ilişkin bilgileri (çizim adeti, sayfa ebatları, v.b.) belirten ek belgeyi öğrenciye vermelidir.

 1. Staja başlamadan önce neleri yapmam gerekir?

Kitap satış bürosundan Makine Mühendisliği Bölümü için hazırlanmış STAJ DEFTERİ, eğer birden fazla işletmede yapılacaksa yeterli sayıda ( Her işyeri- her staj için birer tane ) STAJ SİCİL FORMU temin edilerek ilgili kısımlar doldurulduktan ve fotoğraflar yapıştırıldıktan sonra Bölüm Öğrenci İşlerine ve danışmana onaylatılıp staj yerlerine gidilebilir.

 1. Staj bitiminde neleri yapmam gerekir?

Staj bitiminde defterin her sayfası işletmedeki ilgili birim sorumlularınca onaylanacak, defterin ilk sayfası işletmeler için ayrılmış alana; tarih, onaylayanın imzası ve işletmenin kaşesi vurularak onaylanacaktır. Ayrıca defterdeki ilk sayfada “Yapılan çalışmalar” bölümü istenilenlere uygun olarak doldurulmalıdır. İşyerine onaylatılmış defter danışmana gösterilip onay alındıktan sonra bölüme teslim edilmelidir.

“Staj sonuç Belgesi” (form 2) firma tarafından öğrenci değerlendirilmesi yapıldıktan ve aynı şekilde onaylandıktan sonra kapalı zarf içerisinde bölümümüze postalanabilir yada elden teslim edilebilir.

 1. Defterimi ne zaman, kime teslim etmeliyim?

Staj defterleri eğitimin başlangıcından itibaren iki hafta içerisinde Bölüm öğrenci işlerine teslim edilmelidir.

 1. Transkriptimde staj yaptığım görülmemekte bu durumda ne yapabilirim?

Staj bilgileri, ders notları gibi DEBİS ortamına girilmediğinden, staj sonuç belgeleri staj sorumlusu öğretim elemanlarınca öğrenci işlerine teslim edildikten (öğrenci her iki stajını tamamladıktan sonra belgeler dekanlık öğrenci işlerine gönderilmektedir.) sonra ilgili birim tarafından öğrenci bilgilerine eklenmektedir. Öğrenciler herhangi bir olumsuzluğa karşı staj defterlerinin kabul onayı yapılıp yapılmadığına dikkat etmeli ve staj defterlerini mezun olana kadar saklamalıdırlar.

 1. İntibak öğrencisiyim ne yapmam gerekir?

Diğer Üniversitelerden yatay yada dikey geçiş yöntemi ile kayıtlanıp Bölümümüzde öğrenimini sürdüren öğrencilerin stajları, geldikleri üniversitelerden getirecekleri staj bilgileri ile Staj Komisyonu Başkanlığına yapacakları başvurular değerlendirilip öğrenciler buna göre yönlendirilecektir.

 1. Arkadaşlar İşletme Stajından bahsediyorlar bende yapacak mıyım ?

Makine Mühendisliği bölümünde işletme stajı yoktur Meslek stajı yaptırılmaktadır. Bu staj içinde öğrenci işin ne kadar zamanda yapıldığı, malzemenin nasıl temin edildiği, fiyatlandırmanın nasıl yapıldığı ve çalışanlar ve çalıştıranlar arasındaki iletişim yöntemlerini de gözleme ve öğrenme fırsatı yakalayabilmektedir.


FORMLAR VE DÖKÜMANLAR

 Staj sicil formu  Staj Başvuru ve Kabul Formu  Staj zorunluluk belgesi  
 Temel stajı başvuru formu  Meslek stajı başvuru formu  Staj akış şeması  
 TEMEL STAJ Sunusu  MESLEK STAJI sunusu    
 Bölüm staj yönergesi  

STAJ KOMİSYONU ÜYELERİ

Başkan: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Murat TOPAÇ

Arş. Gör. Dr. Nahit ÖZTOPRAK

Arş. Gör. Dr. Mustafa Umut KARAOĞLAN

Arş. Gör. H. Fırat KARASU

Arş. Gör. Tuba EVGİN

Arş. Gör. Ayşe Uğurcan ATMACA

Arş. Gör. Utku Alp YÜCEKAYA

Arş. Gör. Coşkun YOLCU


Hızlı Erişim

Debis Girişi

Kullanıcı: @
Şifre:

 

DEBİS Öğrenci Şifre Değiştirme Arabirimi

DEBİS Personel Şifre Değiştirme için Kampüs Bilgi İşlem birimine gitmeniz gerekmektedir.

Genel Arama