Öğrenci Değişim Programları

 ERASMUS
Programın amacı Avrupa’da yüksek öğretimin kalitesini artırmak ve Avrupa boyutunu güçlendirmektir. Bu hedef, Avrupa’nın değişik ülkelerindeki iyi uygulamaları Avrupa’nın bütününün istifadesine sunmak olarak özetlenebilir. Erasmus programı, belirtilen amaçları; üniversiteler arasında ülkelerarası işbirliğini teşvik ederek, öğrencilerin ve eğitimcilerin Avrupa’da karşılıklı değişimini sağlayarak ve programa katılan ülkelerdeki çalışmaların ve alınan derecelerin akademik olarak tanınması ve şeffaflığın gelişmesine katkıda bulunarak gerçekleştirmeye çalışmaktadır.

Bölüm Koordinatörü: Prof. Dr. C. Özgür ÇOLPAN

İkili Anlaşmalar: 

  • Technische Universität Wien, TU Wien (Avusturya) – Lisans ve Yüksek Lisans Öğrencileri – 2014-2017
  • Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (Almanya) – Lisans ve Yüksek Lisans Öğrencileri- 2014/2015-2020/2021
  • Universität Duisburg-Essen (Almanya) – Lisans ve Yüksek Lisans Öğrencileri – 2014-2021
  • Rosenheim University of Applied Sciences (Almanya) – Lisans ve Yüksek Lisans Öğrencileri – 2014-2021
  • Piraeus University of Applied Sciences (Yunanistan) – Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri – 2014-2021
  • University of Split (Hırvatistan) – Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri – 2017-2021
  • Politecnico di Milano – Milano Politeknik Üniversitesi (İtalya) – Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri – 2019-2021

 

Güncel ikili anlaşmalar ve Erasmus programı hakkında detaylı bilgi için Dış İlişkiler Koordinatörlüğünün web sitesini inceleyebilirsiniz.

 FARABİ
Farabi Değişim Programı Nedir? Kısaca “Farabi Değişim Programı” olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır. Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır. 

Bölüm Koordinatörü: Prof. Dr. C. Özgür ÇOLPAN

İlgili Bağlantılar: 

 MEVLANA

Mevlana Değişim Programı Nedir? Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini mümkün kılan bir programdır. 23 Ağustos 2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile birlikte yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile ülkemizdeki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişiminin önü açılmıştır.

Diğer değişim programlarından farklı olarak, hiçbir coğrafi bölge ayrımı olmaksızın değişim programı bünyesindeki hareketlilik bütün dünyadaki yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır.

Değişim programına katılmak isteyen öğrenciler en az bir en fazla iki yarıyıl eğitim için; öğretim elemanları ise en az 1 hafta en fazla 3 ay süreyle dünyadaki yükseköğretim kurumlarında ders vermek üzere programdan faydalanabilirler. Benzer şekilde dünyanın bütün bölgelerinden de öğrenci ve öğretim elemanları Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına gelebilirler.

Mevlana programı hakkında detaylı bilgi için Dış İlişkiler Koordinatörlüğünün web sitesini inceleyebilirsiniz.

Bölüm Koordinatörü: Prof. Dr. C. Özgür ÇOLPAN

 


Hızlı Erişim

Debis Girişi

Kullanıcı: @
Şifre:

 

DEBİS Öğrenci Şifre Değiştirme Arabirimi

DEBİS Personel Şifre Değiştirme için Kampüs Bilgi İşlem birimine gitmeniz gerekmektedir.

Genel Arama