Tanıtım


faculty


Bölümümüzde 15 Profesör, 7 Doçent, 8 Dr. Öğr. Üyesi, 1 Öğretim Görevlisi15 Araştırma Görevlisi ve 6 Teknisyen görev yapmaktadır…

Makina Mühendisliği Bölümü bünyesinde

ana bilim dalları bulunmaktadır.

Bölümümüz %30 İngilizce Destekli Türkçe Program şeklinde tanımlanan türde örgün ve ikinci eğitim yapılmaktadır.  Lisans eğitiminin yanında, Fen Bilimleri Enstitüsü kapsamında Enerji, Konstrüksiyon – İmalat, Makina Teorisi ve Dinamiği, Mekanik, Termodinamik ana bilim dallarında yüksek lisans ve doktora eğitimi vermektedir.

Bölümümüz sahip olduğu tecrübeli öğretim üyesi kadrosu ve geniş laboratuvar imkanlarıyla ülkemizin en iyi mühendislik eğitimi veren kurumlarındandır…


Moment Dergisi’nin Mayıs 2015 sayısında Makina Mühendisliği Bölümümüzün tanıtımına yer verilmiştir. Dergiye ve tanıtıma buradan ulaşabilirsiniz.


KURULUŞ ve PROGRAMIN GENEL YAPISI

Dokuz Eylül Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü (DEÜ – MMB), 1968 yılında Ege Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Fakültesinin bir bölümü olarak eğitime başlamıştır. Bölüm, 1982 yılında Dokuz Eylül Üniversitesinin oluşturulmasıyla Mühendislik-Mimarlık Fakültesi içerisinde yer almıştır. 1992 tarihinde Mimarlık ve Şehir Bölge Planlama Bölümlerinin bu Fakülteden ayrılmasından sonra da Mühendislik Fakültesi bünyesinde çalışmalarına devam etmektedir.
Bölümün öğretime başladığı 1968 yılından, 1992 yılına kadar örgün öğretim programı uygulanmıştır. 1992 yıllından itibaren ikinci öğretim programı da yürütülmeye başlanmıştır.
Halen %30 İngilizce Destekli Türkçe Program şeklinde tanımlanan türde örgün ve ikinci eğitim yapılmaktadır. Lisans eğitiminin yanı sıra Fen Bilimleri Enstitüsünde Makina Mühendisliği Ana Bilim Dalında beş programda Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi verilmektedir.


KAYIT KOŞULLARI

Kayıt için lise diploması ve ülke genelinde yapılan Öğrenci Seçme Sınavındaki başarıya göre yerleştirme yapılır. Bölümümüz MF-4 puan türüne göre öğrenci almakta olup son iki  yıla ait istatistiki bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

YIL Program Puan Türü Genel Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı MF-4 Puanı
2013  Makina Mühendisliği (Örgün) MF-4 108 108 379,59966
 Makina Mühendisliği (İkinci Öğretim) MF-4 108 108 359,62723
2014  Makina Mühendisliği (Örgün) MF-4 105 105 383,882
 Makina Mühendisliği (İkinci Öğretim) MF-4 105 105 364,319

 


 PROGRAM PROFİLİ (Amacı, Yapısı, Yöneldiği alanlar, Bölüm olanakları)

Programın amacı; mesleki uygulamalarda ve örgütlerde etkin olarak yer alan, sürekli öğrenimle kendisini geliştiren, güçlü iletişim kurabilen, takım çalışması yapabilen, çok disiplinli ortamlarda görev alabilen, kazandıkları araştırma-geliştirme kültürünü, güncel bilimsel ve teknolojik gelişmelerle birleştirerek, çalışma yaşamlarındaki mühendislik problemlerine etkin çözümler üreten, mühendislik yaşamı boyunca yapacağı çalışmalarda, etik ve sosyal ilkeleri göz önünde bulunduran, çevre sorunlarına duyarlı, ekonomik ve sürdürülebilir gerçekçi çözümler arayan ve sahip oldukları bilimsel altyapı sayesinde yeni teknoloji ve ürün geliştirme alanlarında tercih edilen mühendisler yetiştirmektir.
Bu amaçla, programda temel matematik ve fen bilimleri, teknik çizim, mühendislik mekaniği, bilgisayar destekli modelleme, termodinamik, enerji sistemleri, imalat ve konstrüksiyon, makine teorisi ve dinamiği ve otomotiv alanında dersler verilmektedir. Dersler, modern eğitim araç-gereçleri ile desteklenmektedir. Bölüm eğitim programı, Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon (MUDEK) derneğince akreditedir.
Bölümümüz profesyonel eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra uygulamalı ve teorik araştırmalarda da aktif olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Lisans programını başarıyla yürüten öğrenciler Metalurji ve Malzeme, Tekstil ve Endüstri Mühendisliği Programında Çift Anadal Lisans Programı (ÇAP) ve/veya Yandal Programını tamamlayabilirler (detaylı bilgi). ÇAP programını tamamlayan öğrencilere ikinci bir dalda diploma; Yandal programını tamamlayanlara ise ikinci dalda sertifika verilmektedir. Bölüm 2004 yılından buyana MÜDEK tarafından akredite durumdadır; ayrıca 2011 den bu yana EUR-ACE etiketine sahiptir. 2010 yılından itibaren Avrupa Yükseköğretim Alanı içerisinde yer alan ülke vatandaşlarının yükseköğrenim görmesi veya çalışması amacı ile Avrupada kolayca dolaşabilmelerini sağlayan BOLOGNA Süreci (Avrupa Yükseköğretim Alanı uyum çalışmaları) başlamıştır. Mezun olacak öğrencilere, 2011 yılından itibaren Diploma Eki verilebilmektedir.
Uluslararası saygınlığı olan kaliteli kurumlarla ikili anlaşmalar yaparak öğrenci ve akademisyen değişimini destekleyen, böylelikle kazanılan bilgi ve deneyimleri arttırmayı hedefleyen Bölümün 2012 yılı itibari ile ERASMUS Öğrenci ve Akademisyen Değişim Programı kapsamında 5 ikili anlaşması bulunmaktadır.
Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri 2016 yılı itibari ile 14 profesör, 9 doçent, 7 dr. öğr. üyesi, 1 öğretim görevlisi, 14 araştırma görevlisi, 7 teknisyen oluşan geniş bir akademik kadro ile sürmektedir. Makina Mühendisliği Bölümü; nitelikli ve alanında deneyimli akademik ve teknik kadrosu, gelişmiş laboratuarlarda araştırma olanakları ile kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası ölçekte sağlanacak işbirliği kapsamında hizmet vermektedir.


PROGRAMIN TEMEL KAZANIMLARI

1 Matematik, fen bilimleri ve Makina Mühendisliğine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
2 Makina Mühendisliği ile ilgili karmaşık problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
3 Makina Mühendisliği ile ilgili karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4 Makina Mühendisliği ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5 Makina Mühendisliği ile ilgili karmaşık problemlerin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Makina Mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 Makina Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Hızlı Erişim

Debis Girişi

Kullanıcı: @
Şifre:

 

DEBİS Öğrenci Şifre Değiştirme Arabirimi

DEBİS Personel Şifre Değiştirme için Kampüs Bilgi İşlem birimine gitmeniz gerekmektedir.

Genel Arama