2019-2020 Güz Yarıyılı Dönem İçi Stajı Hakkında

16-10-2019

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2019-2020 GÜZ YARIYILI DÖNEM İÇİ STAJI HAKKINDA

Bilindiği gibi, öğrencilerimizin dönem içi stajı yapılabilmelerine ilişkin koşullar, “Makina Mühendisliği Bölümü Staj Uygulama Esasları” içerisinde belirtilmektedir. Bu kapsamda dönem içi stajları, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fakülte Kurulu’nun 18.04.2018 tarihli ve 02 numaralı toplantısında alınan 18 numaralı karar uyarınca yeniden düzenlenmiş “Makina Mühendisliği Bölümü Staj Uygulama Esasları” içerisinde geçmekte olan,
Madde 5. …Normal öğrenim süresi içinde stajlarını tamamlayamayan, staja başvurduğu dönemdeki tüm derslerini başarmış veya yalnız sınavlara girmek üzere beklemeli duruma düşen öğrenciler, Madde 4’te belirtilen koşullar sağlanmak kaydıyla, yapamadıkları stajlarını, normal eğitim-öğretim yarıyılları içinde de yapabilirler. Bu koşullar dışında, dönem içinde staj yapılamaz.”
hükmü uyarıca yapılabilmektedir. Söz konusu belgenin tam metnine;

http://www.makina.deu.edu.tr/wp-content/uploads/Announcements/Bolum_staj_yonergesi.pdf

adresinden ulaşılabilmektedir. İlgili öğrenciler, güncel not durum belgeleri (transkript) ve kendi akademik danışmanları tarafından onaylanmış haftalık ders programlarıyla birlikte, gerekli diğer staj başvuru belgerini oluşturarak Bölüm Staj Komisyonu’na staj başvurusunda bulunabilmektedirler.
Bu kapsamda başvuru yapacak öğrencilerin, başvuru yaptıkları akademik yarıyılı takip eden dönemde herhangi bir dersten sorumlu olmaları halinde, söz stajın, müteakip dönem başlamadan tamamlaması gerekmektedir.
Ayrıntılar ve başvuru işemleri için web sayfamızı (http://makina.deu.edu.tr/tr/egitim/stajlar/) ziyaret ediniz.

Staj Komisyonu Başkanlığı
16.10.2019               

Hızlı Erişim

Debis Girişi

Kullanıcı: @
Şifre:

 

DEBİS Öğrenci Şifre Değiştirme Arabirimi

DEBİS Personel Şifre Değiştirme için Kampüs Bilgi İşlem birimine gitmeniz gerekmektedir.

Genel Arama